Algemeen

VBK is sinds 2009 actief in de wereld van schoonmaakmiddelen en aanverwante producten. Door recente ontwikkelingen in deze markt en in 2018 het verkopen van het bedrijfsonderdeel schoonmaakdiensten heeft de onderneming het in 2018 erg lastig om zich van dienstverlener om te buigen tot leverancier van schoonmaakmiddelen en schoonmaakmachines. Vanaf 2009 was de ING bank huisleverancier van de onderneming maar bleek de combinaties tussen de onderneming en de rentelasten niet meer te passen bij de onderneming.

Client: VBK Schoon
Industry: Schoonmaak
Diensten: Herfinanciering.
Huidige oplossing: iMuis en Excel

Probleemstelling

Door recente ontwikkelingen in het bedrijf werd de financieringsdruk op de onderneming erg hoog. Hierdoor werden investeringen vooruitgeschoven en de stap naar het internet uitgesteld. De onderneming verkeerde hierdoor in behoorlijk zwaar weer en diende wat aan de lasten te doen. Gekozen is voor een uitgebreide inventarisatie en de stap naar herfinanciering.

Oplossing

Wij hebben samen met enkele bankiers voor deze onderneming een herfinancieringstraject uitgezet om te kijken welke mogelijkheden haalbaar voor de onderneming waren. Hiervoor hebben wij partijen binnen Nederland als ook binnen Europa aangeschreven om de lastendruk voor de onderneming te verminderen.

Door daarnaast de huidige boekhouding aan te sluiten op diverse rapportagetools hebben we snel de pijnpunten voor deze onderneming in kaart kunnen brengen. Hierdoor is niet alleen de financiering geoptimaliseerd maar ook de administratie geeft nu meer inzicht in de ontwikkeling van de onderneming.

Resultaat

Voor deze onderneming hebben we de lastendruk kunnen verlagen met 25% en de voorwaarden van de overeenkomsten kunnen verbeteren. Door beter inzicht is de onderneming het eerste kwartaal direct met een klein +-je afgesloten en wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een nieuwe webwinkel.